Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Pobyt na kwaterze rozpoczyna się pierwszego dnia o godzinie 16:00, a kończy ostatniego dnia o godzinie 10:00.

2. Opłatę za korzystanie z kwatery pomniejszoną o wpłacony zadatek należy uiścić w momencie zakwaterowania.
W przypadku wcześniejszego opuszczenia domku, przed upływem terminu rezerwacji, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

3. Kwota opłaty klimatycznej ustalona jest uchwałą Rady Gminy Rewal i wynosi 2 zł od osoby dziennie.

4. Na terenie posesji nasi Goście mają możliwość bezpłatnego parkowania swoich pojazdów. Kwaterodawca wyznacza miejsce postoju samochodu, jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo i szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

5. Gość nie może bez zgody właściciela kwatery przyjmować na nocleg w wynajmowanych pomieszczeniach dodatkowych osób, traktując ich jako swoich gości. W wynajmowanych domkach, jak również na terenie posesji powinny przebywać wyłącznie osoby zakwaterowane, obecność osób niezakwaterowanych powinna być każdorazowo zgłaszana. Zaproszeni goście mogą przebywać na terenie obiektu najpóźniej do godziny 22:00.

6. Jeżeli liczba Gości wynajmujących kwaterę jest wyższa niż wskazana w skierowaniu lub uzgodnieniach ustnych właściciel kwatery ma prawo do:

· odmówienia przyjęcia osób dodatkowych,

· odstąpienia od umowy z winy turysty,

· pobrania opłaty za osoby dodatkowe.

7. Na początku i na końcu okresu wynajmu dokonane zostanie sprawdzenie stanu pomieszczeń przez właściciela kwatery i Gościa. Klient ponosi koszty wynikające ze zniszczenia sprzętu lub jego braku.

8. Na terenie posesji segregujemy odpady. W związku z tym śmieci należy wrzucać do pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem.

9. Chcąc zapewnić wszystkim gościom spokojny pobyt prosimy:

· o zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00 – 7:00,
· nieodtwarzanie głośnej muzyki,
· niezachowywanie się w sposób powszechnie uznany za wulgarny lub nieprzyzwoity.

10. W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych.

11. Nasi Goście mają możliwość korzystania:

-bezpłatnie z : miejsca parkingowego dla jednego pojazdu, internetu WiFi, sprzętu plażowego (leżaki + parawan), grilla

-odpłatnie : pralnia – 20 zł /pranie, wypożyczenie kompletu ręczników (mały + duży) 20 zł/pobyt, dodatkowe miejsce parkingowe – 30 zł/doba (za wcześniejszą zgodą właściciela).

12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach maszynek elektrycznych, grzałek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.

13. Trzymanie zwierząt domowych na kwaterze, bez wcześniejszego ustalenia, nie jest mile widziane.

14. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres i koszt gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty będą przechowane przez 2 miesiące.

 

2 komentarze

Comments are closed.